25 Σεπτεμβρίου 2014

Ταξίδι στο χρόνο: Η απάντηση του Ελευθερίου Βενιζέλου στην επιστολή ενός ελληνόπουλου από τον Καναδά: Πώς ένας μετανάστης είναι ωφέλιμος στην πατρίδα του

Στις αρχές του 1931, ένα από τα θέματα που σχολίαζαν οι καναδικές εφημερίδες ήταν η εντύπωση που είχε προκαλέσει η επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού, Ελευθερίου Βενιζέλου, ως απάντηση σε γράμμα που του είχε αποστείλει ένα 9χρονο παιδί ελληνικής καταγωγής, αλλά γεννημένο στον Καναδά, που ονομαζόταν Δημήτριος Παταπούδης, γιος κάποιου Αναστάσιου Παταπούδη. 

Το αγόρι είχε εκφράσει στο δικό του γράμμα την αγάπη του για την πατρίδα των γονιών του και εξέφραζε την επιθυμία να φανεί κάποια στιγμή χρήσιμος σ' αυτήν. Δεν φανταζόταν, όμως, ότι θα λάμβανε και απάντηση από το γραφείο του Έλληνα πρωθυπουργού, όπου σε δυο γραμμές περικλειόταν ένα μήνυμα με αποδέκτες όλους εκείνους τους ανθρώπους, οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες τους για να ζήσουν σ' άλλες πατρίδες, αλλά αισθάνονται την ανάγκη να προσφέρουν στη χώρα που άφησαν πίσω είτε οι ίδιοι είτε οι γονείς τους. Πώς θα το πετύχουν; Όχι με φωνές ή κραυγές ελληνικότητας, αλλά με το παράδειγμα φροντίδας και εργατικότητας στη νέα τους πατρίδα, κάτι που εμμέσως τιμά και τη χώρα καταγωγής.
Αυτή ήταν η επιστολή-απάντηση που είχε στείλει ο γραμματέας του Ελ. Βενιζέλου στον 9χρονο Δημήτρη Παταπούδη:

Ιδιαίτερον Γραφείον Προέδρου Κυβερνήσεως
Ιδιαίτερος Γραμματεύς
Αθήναι, τη 5η Δεκεμβρίου 1930.
Αρ. 4102
Αγαπητέ μικρέ φίλε::
Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως έλαβε γνώσιν της επιστολής σου και μου ανέθεσε να σου διαβιβάσω τα συγχαρητήριά του διότι, αν και τόσον μακράν ευρισκόμενος, δεν λησμονείς την πατρίδα σου και έχεις την καλήν διάθεσιν να της φανής χρήσιμος.
Σου εύχεται δε ο κ. Πρόεδρος όπως διά της επιμελείας σου μεν τώρα και της εργατικότητός σου αργότερον, γίνης καλός Έλλην και αφού τιμήσης το Ελληνικόν όνομα εις την θετήν σου πατρίδα, η οποία τόσον στοργικά σε κρατεί εις τους κόλπους της και τόσον ωραία παραδείγματα σου δίδει, ευρεθής εις την ευχάριστον θέσιν ν' αποδείξης και εις την πατρίδα σου Ελλάδα, ότι είσαι άξιος να την βοηθήσης εις το έργον της ειρηνικής αναδημιουργίας της.
Με φιλίαν
Ο Ιδιαίτερος Γραμματεύς
Ν. ΡΟΥΣΣΟΣ


Πηγή αποτέλεσε ένα δημοσίευμα της ομογενειακής εφημερίδας της Νέας Υόρκης, Εθνικός Κήρυξ, με ημερομηνία 17.02.1931

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου