1 Ιανουαρίου 2014

ΕΓΡΑΦΑΝ οι εφημερίδες στις 1 Ιανουαρίου....
... 1899: Ευχές σημαντικών προσωπικοτήτων για το νέο έτος φιλοξενούσε το "Άστυ" την 1η Ιανουαρίου 1899. Ορισμένες έχουν διαχρονική αξία. Για παράδειγμα, ο τότε δήμαρχος Αθηναίων, Λάμπρος Καλλιφρονάς ευχήθηκε "ναλλάξη ολίγον ο τρόπος του σκέπτεσθαι. Να υποχωρήση ολίγον το ατομικόν συμφέρον προ του γενικού και να μη θεωρώμεν εντελώς ξένον ό,τι αφορά το Κράτος εν γένει".
Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημοσθένης Τσιβανόπουλος, ευχήθηκε όπως τη νέα χρονιά "να ευρεθή φάρμακον κατά της βουλευτομανίας και υπουργομανίας", ενώ ο καθηγητής Γ. Κατσελίδης ευχήθηκε "όσω το δυνατόν μικροτέραν παραγωγήν μεγάλων ανδρών".
Ο πανεπιστημιακός καθηγητής (Θεολογίας) Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός ευχήθηκε "Την ανόρθωσιν της διοικήσεως και δικαιοσύνης της χώρας και δι' άλλων μεν τρόπων, ιδίως δε διά της απαλλαγής της υπηρεσίας από της φατριαστικής συναλλαγής, ήτις είνε ο σάραξ της πολιτείας ημών, ψηφιζομένων νόμων οριζόντων προσόντα και ασφαλιζόντων την μονιμότητα των υπαλλήλων και εξαρτώντων την παύσιν αυτών ένεκα παραπτωμάτων μόνον εξ ανωτέρων συμβούλων, την ανύψωσιν του κλήρου εις το ύψος του προορισμού του δι' ορισμού ανωτέρων προσόντων... την βελτίωσιν των της εκπαιδεύσεως κατά πάσας τας βαθμίδας αυτής κατά το πρότυπον των επί παιδεία προηγμένων εθνών της Δύσεως και συμφώνως προς τας ανάγκας της χώρας ημών, την ανόρθωσιν των οικονομικών του Κράτους, ιδίως διά μέτρων προληπτικών των καταχρήσεων...  ότι εκ της μέχρι τούδε πορείας τα πράγματα έφθασαν εις ην νυν ευρίσκονται αθλίαν κατάστασιν, δέον να αισθανθώσιν (σ.σ. βασιλιάς και βουλευτές) ότι ανάγκη να μεταβάλωμεν πορείαν και να επιδιώξωμεν την ριζικήν θεραπείαν των κακών και την εκ θεμελίων βελτίωσιν των πραγμάτων".
Ενδιαφέρον είχε και η επιστολή του ποιητή Κωστή Παλαμά:
"Εύχομαι υπέρ του Έθνους: 
Ολίγους ελευθέρους ισχυρούς, εις πάντα κύκλον νοήσεως, εις όλα τα στάδια της ενεργείας, που να τους οδηγή η φωτεινή των συνείδησις μόνον, και να τους εμψυχώνη βαθεία καταφρόνησις προς τα λεγόμενα "καλά και συμφέροντα".
Ολίγους, διά να αντιδράσουν καθ' όλων των τυφλών ρευμάτων, υπό των οποίων φέρονται οι αδρανείς όγκοι των πολλών, διά να δείξουν την κενότητα όλων των λέξεων που δεν ανταποκρίνονται εις πράγματα, τρομάζουν όμως ως είδωλα τους δεισιδαίμονας πολλούς, διά να πολεμήσουν εν ανάγκη, μόνοι αυτοί, καθ' όλου του κόσμου.
Διότι τον σπόρον της δράσεως, της αξίας των Εθνών, ρίπτει των ολίγων η αντίδρασις. Φαντάζομαι κάθε λαόν ως τον χουν της Γενέσεως. Το ατομικόν εγώ είνε η πνοή της ζωής".

... 1926: Την απληστία των παιδιών για δώρα τις μέρες των γιορτών σχολίαζε ο σκιτσογράφος Α. Πρωτοπατσης μέσα από το σκίτσο του, που δημοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα του "Ελεύθερου Τύπου" την πρώτη μέρα του 1926. Δηλαδή, όχι όλων των παιδιών, αλλά των πιο τυχερών, που μεγαλώνουν σε εύπορες οικογένειες, αλλά θέλουν να πάρουν ακόμη και την κούκλα ενός φτωχότερου παιδιού, επειδή απλά την έβαλαν στο μάτι.
"Μαμά, δεν θέλω την κούκλα που μου πήρες. Θέλω αυτήν που βαστά το κοριτσάκι. Είνε πιο μεγάλη" γκρινιάζει το παιδί του σκίτσου. ...1941: Ο πόλεμος στο αλβανικό μέτωπο συνεχιζόταν, ιταλικά αεροπλάνα βομβάρδιζαν και κατέστρεφαν πόλεις όπως τα Χανιά, αλλά η εφημερίδα "Ακρόπολις" δεν παρέλειψε στην πρώτη σελίδα του φύλλου της 01.01.1941 να επιδείξει στους αναγνώστες της "Τα τέκνα του διαδοχικού ζεύγους", Κωνσταντίνο και Σοφία. 
Σχετικά θέματα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου