21 Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΙΝΕ / ΓΡΑΦΤΗΚΕ σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου...ΕΓΙΝΕ
...1907: Την πολιτική επικαιρότητα μονοπωλούσε το ζήτημα της οριστικοποίησης της παραίτησης του υπουργού Οικονομικών, Σιμόπουλου, τρεις μέρες μετά την απόρριψη της πρότασης μομφής που είχε υποβληθεί σε βάρος του, αν και η κυβερνητική πλειοψηφία είχε απώλειες κατά την ψηφοφορία, με αφορμή τους χειρισμούς του στο ζήτημα των χρηματικών εγγυήσεων.
Ένα άλλο, πρωτοφανές γεγονός που συγκλόνισε τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, ήταν η έκρηξη βόμβας στο ιταλικό ατμόπλοιο "Μοντενέγκρο", ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο είχε εκτελέσει το δρομολόγιο Νάπολι-Πάτρα, ενώ ετοιμαζόταν ν' αναχωρήσει για την Κωνσταντινούπολη. Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα, ενώ γινόταν η φόρτωση των δεμάτων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας /ιταλός ναύτης και να τραυματιστούν ορισμένοι ακόμη. Το γεγονός προκάλεσε αίσθηση, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δημοσίευε η Πατρίς (22.12.1907), "ο σάκκος ο περιέχων καψύλια δυναμίτιδος προερχόμενος εξ Αλεξανδρείας εφορτώθη εξ Αθηνών διά Κωνσταντινούπολιν, απεστάλη δε εξ Αλεξανδρείας υπό Βουλγάρου".


...1919: Κατατέθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική Βουλή πρόταση για την παραχώρηση δικαιώματος ψήφου και στις γυναίκες. Η πρωτοβουλία ανήκε στον βουλευτή Κεφαλληνίας, Αθ. Τυπάλδο Μπασιά. Για την ακρίβεια, δεν ήταν απλά μια πρόταση για το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά και γενικότερα για την καθιέρωση της ισότητας των δύο φύλων σε όλους τους τομείς της νομοθεσίας, αν και στην εισηγητική έκθεση της πρότασης νόμου, ο βουλευτής επιχειρηματολογούσε επικαλούμενος το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, που είχε ήδη κατοχυρωθεί σε άλλες χώρες. Ειδικότερα, η πρόταση του βουλευτή είχε ως εξής: "Αι διατάξεις όλων των νόμων και Διαταγμάτων Αστικού και Δημοσίου Δικαίου εν Ελλάδι εφαρμόζονται εξ ίσου επ' αμφοτέρων των φύλων. Πάσαι εκ των υφισταμένων νόμων μειώσεις της καταστάσεως της γυναικός καταργούνται".
Η συγκεκριμένη, πρωτοποριακή πρόταση νόμου ήταν η πρώτη που συζητήθηκε στην Βουλή κατά τη συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 1919. Ποια ήταν η αντίδραση των βουλευτών; Παίρνουμε μια ιδέα από τα πρακτικά της Βουλής, που δημοσιεύτηκαν την επόμενη μέρα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας "Πατρίς":
"Η συνεδρίασις άρχεται την 10.15΄ π.μ. Υποβάλλονται διάφοραι αναφοραί.
Ο κ. ΜΠΑΣΙΑΣ υποβάλλει πρότασιν νόμου περί ισοπολιτείας των γυναικών.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Πρόωρον, πρόωρον.
Ο κ. ΜΠΑΣΙΑΣ, συνεχίζων, αναφέρει ότι ο κ. Βενιζέλος την 4 του παρελθόντος Οκτωβρίου εδέχθη εν ΠΑρισίοις παρεπιδήμους σουφραζέττας και εξεφράσθη υπέρ του έργου αυτών.
ΦΩΝΑΙ. Πρόωρον, Πρόωρον"


ΓΡΑΦΤΗΚΕ
Την πρόθεση της τότε κυβέρνησης να περιορίσει τα πανηγυρικά συλλαλητήρια κατά την ημέρα των εκλογών σχολίαζε ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου από την πρώτη σελίδα του "Σκριπ" στις 21 Δεκεμβρίου 1898, σατιρίζοντας το πάθος των Ελλήνων με τα πολιτικά, που έφθανε ακόμη και σε βαθμό δουλοπρέπειας απέναντι στους υποψηφίους βουλευτές εκείνη την εποχή.. 
".. Αξιοθαύμαστοι είνε οι επιχειρούντες τοιούτον γενναιότατον ακρωτηριασμόν εις τας συνηθείας του Ρωμηού. Εάν διέτασσον το κλείσιμον των καφενείων καθ' όλον το κράτος και αν απηγόρευον το τσιγάρο, το ξάπλωμα εις τον ήλιον, την κουβέντα, τας γερουσιακάς συζητήσεις, ίσως το μέτρον θα ήτο ολιγώτερον ρηξικέλευθον από την κατάργησιν των εκλογικών διαδηλώσεων. Είνε ευκολώτερον να φαντασθή κανείς τον κ. Ζαΐμην κραυγάζοντα παρά τον εκλογέα Ρωμηόν έχοντα φίμωτρον εις το στόμα. Είνε εύκολον να φαντασθώμεν και ένα υποστράτηγον βαδίζοντα με κανονικόν βήμα εις τον πόλεμον, όχι όμως Ρωμηόν εστερημένον του δικαιώματος να τρέχη εις τας διαδηλώσεις. Το ον εκείνο το δίπουν συνήθως, το τετράπουν εν ημέραις εκλογών, το οποίον εννοεί να αναπνεύση τον καπνόν των βεγγαλιδών πυρσών, να κουρελιάση τον λάρυγγά του, να δεθή εις τον τροχόν της αμάξης του υποψηφίου διά να τρέχη γρηγορώτερα, να κουμπουριάση τον πλησίον του, να κυλισθή εις το χώμα, να χαλάση τον κόσμον, ο Ρωμηός ψηφοφόρος, η τραγελαφική αυτή φυσιογνωμία θα έχη εξαφανισθή κατά τα τρία τέταρτα εις ταςπ προσεχείς εκλογάς..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου