18 Αυγούστου 2018

Ποιοι ήταν οι δημοφιλέστεροι τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 1932 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία;

Το Δεκέμβριο του 1932, ο ελληνικός οργανισμός Τουρισμού ανακοίνωσε τα επίσημα στοιχεία για την κίνηση των παραθεριστών στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα κατά το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, δηλαδή πόσοι επισκέφτηκαν το κάθε νησί, τον κάθε νομό, αλλά και ειδικότερα την κάθε περιοχή. Όπως δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία στον τύπο της εποχής, δεν διευκρινίζεται η μεθοδολογία, πώς δηλαδή κατάφεραν να αποτυπώσουν τα ακριβή νούμερα των επισκεπτών σε μια εποχή, όπου ο τουρισμός - όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς - δεν είχε ακόμα αποκτήσει το διεθνή χαρακτήρα, αλλά ούτε και την οργάνωση και τη μαζικότητα των μεταπολεμικών χρόνων. Ενδεχομένως καταμετρήθηκαν οι κατά τόπον διανυκτερεύσεις των επισκεπτών. Τα στοιχεία πάντως για την τουριστική κίνηση του 1932 είναι πολύ ενδιαφέροντα, σκιαγραφώντας εμμέσως τις καλοκαιρινές συνήθεις των Ελλήνων (που άλλωστε αποτελούσαν τον κύριο όγκο των παραθεριστών), αλλά και τις διαφορές του τότε με το σήμερα, 86 χρόνια μετά.