18 Ιουνίου 2018

Ελληνίδες που πρωτοπόρησαν: από τις πρώτες μαθήτριες ωδείου μέχρι την πρώτη οδηγό τρακτέρ!


΄Έζησαν σε διαφορετικές εποχές, τα δε κατορθώματά τους ήταν άλλοτε μικρά και άλλοτε μεγάλα. Ωστόσο, οι γυναίκες, που αναφέρονται στο αφιέρωμα που ακολουθεί (κάποιες αγνώστων στοιχείων ταυτότητας), έχουν ένα κοινό: πρωτοπόρησαν σε εποχές καθόλου φιλικές για το γυναικείο φύλο, εισχωρώντας πρώτες αυτές σε ανδροκρατούμενους χώρους. Η έρευνα έχει περιοριστεί σε μια απλή αναφορά των πρωτοπόρων συμπεριφορών, χωρίς να εξετάζεται η μετέπειτα εξέλιξη στην ζωή των γυναικών αυτών, κατά πόσο δηλαδή κατάφεραν προσωπικά να ενταχθούν σ' ένα - περισσότερο ή λιγότερο κατά περίπτωση - αφιλόξενο γι' αυτές περιβάλλον, καθώς πηγές πληροφόρησης αποτέλεσαν κάποια δημοσιεύματα του τύπου, που απλά γνωστοποιούσαν (ενίοτε σχολίαζαν επίσης) τη σχετική είδηση.