28 Ιουνίου 2018

Ποιο είναι το πλαίσιο για την υπογραφή και την έναρξη ισχύος μιας διεθνούς συνθήκης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο;

Η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ για την ονομασία του γειτονικού κράτους αποτελεί μια καλή αφορμή για ένα μικρό μάθημα διεθνούς δικαίου, να δούμε δηλαδή ποια είναι τα στάδια για τη σύναψη και εφαρμογή μιας νομικά δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών (διμερής ή πολυμερής συνθήκη αντίστοιχα). Όλο το διαδικαστικό πλαίσιο δεν είναι προϊόν κάποια άτυπης συμφωνίας αρχών, αλλά προβλέπεται στη νομικά δεσμευτική Σύμβαση της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών, η οποία υπογράφτηκε στην αυστριακή πρωτεύουσα στις 23 Μαΐου 1969, τέθηκε σε ισχύ στις 27 Ιανουαρίου 1980, μέχρι σήμερα έχει επικυρωθεί από 116 κράτη, ενώ η Ελλάδα προσχώρησε στις 30 Οκτωβρίου 1974.