21 Νοεμβρίου 2018

Ελλάδα, δεν έχεις ταλέντο - σύμφωνα με το Κέντρο Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας!

Πώς μπορεί να μετρηθεί το ταλέντο μιας χώρας; Σύμφωνα με το Κέντρο Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας IMD, το ταλέντο μιας χώρας είναι συνισταμένη τριών βασικών παραγόντων: προϋποθέτει ένα ικανό και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό, ισχυρή ανταγωνιστικότητα και μακροχρόνια ευημερία μέσα σ’ ένα τοπικό αρκετά δυναμικό, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και γενικότερα οι νέες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, αλλά και τις κοινωνίες συνολικότερα.

Από το 2014, κάθε χρόνο το IMD κατατάσσει 63 χώρες απ’ όλον τον κόσμο με βάση το ταλέντο τους ως συνισταμένη των τριών πιο πάνω παραγόντων, βάσει των αναλύσεων που κάνουν οι κατά τόπον συνεργάτες του, που στην Ελλάδα είναι το ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) και ο ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος). Σύμφωνα με την αξιολόγηση του 2018, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τη βάση, στην 44η θέση, τρεις θέσεις χαμηλότερα σε σχέση με το 2017 και δέκα θέσεις χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2015, όταν η χώρα μας σημείωσε την καλύτερη επίδοση της πενταετίας – σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας πάντα.

Ειδικότερα, το μεγάλο ατού της Ελλάδας αποτελεί ο τομέας της Επένδυσης και Ανάπτυξης, όπου η χώρα κατατάσσεται 29η και μάλιστα είναι ανεβασμένη κατά δύο θέσεις συγκριτικά με το 2017, ενώ υστερεί στην Ετοιμότητα του εργατικού δυναμικού (47η, εφτά θέσεις χαμηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά) και στην Ελκυστικότητα αναφορικά με την προσέλκυση επενδύσεων (54η, αν και ανεβασμένη κατά δύο θέσεις συγκριτικά με το 2017).

Ως προς τους επιμέρους δείκτες, εξαιρετικές είναι οι επιδόσεις της Ελλάδας στην αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου η Ελλάδα βρίσκεται αντίστοιχα στην πρώτη και τη δεύτερη θέση μεταξύ των 63 χωρών. Υψηλή είναι η αξιολόγηση της χώρας και στο δείκτη αναφορικά με το κόστος ζωής και το βαθμό ανταπόκρισης των εργαζομένων στις γλωσσικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων. (17η θέση σε αμφότερους τους δείκτες).

Αντίθετα, πολύ χαμηλά αξιολογείται η Ελλάδα ως προς το brain-drain (58η θέση), την προσέλκυση υψηλά καταρτισμένου προσωπικού από το εξωτερικό (60η θέση), την ποσοστιαία αύξηση του εργατικού δυναμικού (61η θέση), το βαθμό σημασίας που αποδίδουν οι επιχειρήσεις στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους (61η θέση) κλπ.

Σε αντιπαραβολή, θα πρέπει να επισημανθεί η εξαιρετική επίδοση της Κύπρου, που κατατάσσεται 15η στον δείκτη ταλέντου για το 2018, δύο θέσεις υψηλότερα σε σχέση με το 2017, ξεπερνώντας χώρες όπως το Χονγκ Κονγκ (18ο), το Ηνωμένο Βασίλειο (23ο), η Γαλλία (25η) και η Ιαπωνία (29η). Μάλιστα, στον τομέα Επένδυση και Ανάπτυξη, η Κύπρος κατατάσσεται μόλις πέμπτη, αν και σημαντική είναι η πτώση της Ελκυστικότητάς της κατά έξι θέσεις (27η το 2018 έναντι 21ης ένα χρόνο νωρίτερα).

Αν σας ενδιαφέρει το θέμα, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ:
https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/talent-rankings-2018/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου