4 Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΙΝΕ στις 4 Δεκεμβρίου...... 1907: Συγκρούσεις με τους χωροφύλακες, ανταλλαγή πυροβολισμών και περικύκλωση του πανεπιστημίου από στρατιωτικές δυνάμεις περιελάμβανε το μενού της δεύτερης ημέρας απεργίας των φοιτητών, οι οποίοι είχαν καταλάβει το Ανατομείο και τη Νομική σχολή, ενώ διεκδικούσαν την παύση ενός καθηγητή και την κατάργηση της σουηδικής γυμναστικής. Η αναταραχή είχε εκτραχυνθεί τις απογευματινές ώρες. Την επόμενη μέρα, ο "Χρόνος" περιέγραφε: 
"Οι χωροφύλακες... διά να εμποδίσουν την είσοδον και άλλων φοιτητών ήλθον και ετάχθησαν με εφ' όπλου λόγχην προ της θύρας του Ανατομείου και του σιδηρού κιγκλιδώματος, ούτω δε διεκόπη πάσα συγκοινωνία μεταξύ των εντός φοιτητών και των έξω, οι οποίοι εν τούτοις δεν απεμακρύνθησαν, αλλά παρέμενον συγκεντρωμένοι εγγύτατα των χωροφυλάκων. Ενώ λοιπόν κατείχον τοιαύτας θέσεις οι φοιτηταί και οι χωροφύλακες δύο πυροβολισμοί αίφνης ακουσθέντες ομού, κατόπιν δε αυτών και άλλοι πυκνότεροι διέσπειραν τον πανικόν εις τους εν τη οδώ φοιτητάς. 
Οι εις τας κλίμακας του Ανατομείου φοιτηταί ήρχισαν και αυτοί να πυροβολούν εις τον αέρα.... Εις τον πανικόν, ο οποίος επηκολούθησε όλοι οι ευρεθέντες μεταξύ του Ανατομείου και της Ακαδημίας έσπευσαν εις τας παρόδους πλησίον διά να διαφύγουν τον βέβαιον κίνδυνον...
Αφού τέλος έπαυσαν οι πυροβολισμοί και έγεινε κάποια ησυχία μυρίαι φήμαι ήρχισαν διασταυρούμεναι περί του αριθμού των τραυματιών. Τοιουτοτρόπως άλλοι εβεβαίουν, ότι είκοσι φοιτηταί ετραυματίσθησαν, άλλοι δέκα και άλλοι τρεις. Οι δε πολιορκούμενοι εντός του Ανατομείου φοιτηταί εβεβαίωνον, ότι πράγματι έχουν τραυματίας εντός. Απέστειλαν μάλιστα εις ένα φαρμακείον εις την οδόν Σόλωνος και Μαντζάρου και ηγόρασαν επιδέσμους και σουμπλιμέ".
Επιτροπή βουλευτών κατευθύνθηκε στη Βουλή, όπου επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας, ενώ πολλοί βουλευτές της συμπολίτευσης, σύμφωνα με το "Χρόνο", έλεγαν "Καλά τους έκαμαν". Το ψήφισμα των φοιτητών έλεγε τα εξής:
"Το φοιτητικόν Σώμα δι' ημών λαμβάνει την τιμήν να καταστήση γνωστά τα κατά την εσπέραν ταύτην λαβόντα χώραν αιματηρά γεγονότα, ων ήρωες υπήρξαν αυτά ταύτα τα αστυνομικά όργανα. Καθ' ην στιγμήν οι φοιτηταί σύσσωμοι και εν πάση ησυχία και τάξει συνεσκέπτοντο, αστυνομική δύναμις κατέλαβε το Πανεπιστήμιον, όπερ και ηνάγκασε τους φοιτητάς ησύχως να ανέλθωσιν εις το Ανατομείον.
Αλλά και εκεί μετ' ολίγον σώμα χωροφυλάκων προέβη εις την πολιορκίαν των εν τω Ανατομείω φοιτητών, επυροβόλησε δε επανειλημμένως εναντίον των φοιτητών τραυματίσαν δύο εξ αυτών.
Κύριε Πρόεδρε,
Επειδή η έκνομος αύτη κατάστασις, η δημιουργηθείσα εκ της αναλγήτου διαγωγής των οργάνων της εξουσίας, θέλει γεννήσει αποτελέσματα λίαν δυσάρεστα, την ευθύνηντων των οποίων αυτή αύτη η αστυνομική Αρχή υπέχει, θέλοντες δε και ημείς αυτοί να δώσωμεν το παράδειγμα της ησυχίας και της τάξεως, αιτούμεν ευσεβάστως την ανάκλησιν της φρουράς.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ"
Εν τω μεταξύ, όση ώρα η αντιπροσωπεία των φοιτητών βρισκόταν στη Βουλή,το πανεπιστήμιο επισκέφθηκε ο Εισαγγελέας,.Λυκουρέζος, ο οποίος έκανε συστάσεις στους φοιτητές και μεσολάβησε ώστε ν' απομακρυνθούν οι δυνάμεις της χωροφυλακής, που πολιορκούσαν το κτίριο, ενώ λίγη ώρα αργότερα αποχώρησαν και οι φοιτητές ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Τις επόμενες ημέρες, πάντως, η κρίση εκτονώθηκε, καθώς το πανεπιστήμιο έκλεισε πρόωρα για τις γιορτές και οι φοιτητές αναχώρησαν για τις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
[Για το πώς ξεκίνησαν όλα βλ. ΕΓΙΝΕ στις 3 Δεκεμβρίου....]


... 1926: Σχεδόν ένα μήνα μετά τις εκλογές της 9ης Νοεμβρίου, έγινε η ορκωμοσία της οικουμενικής κυβέρνησης με τη συμμετοχή των τεσσάρων μεγαλύτερων κομμάτων (Ένωση Φιλελευθέρων, Λαϊκό κόμμα, κόμμα Ελευθεροφρόνων και Δημοκρατική Ένωση) υπό τον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Ζαΐμη, ο οποίος ήταν εξωκοινοβουλευτικός, ο άνθρωπος που αναλάμβανε την πρωθυπουργία σε κάθε περίοδο κρίσης. Ήταν η πρώτη κοινοβουλευτική κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά την πραξικοπηματική αναρρίχηση του στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου στην εξουσία (Ιούνιος 1925).
Ήταν η τρίτη φορά στην κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδας που ορκιζόταν μία κυβέρνηση συνεργασίας των κομμάτων και η δεύτερη που έφερε τον όρο "οικουμενική". Είχαν προηγηθεί: η Προσωρινή Κυβέρνηση της 11ης Οκτωβρίου 1862 (μετά την εκθρόνιση του Όθωνα) με επικεφαλής τρία πρόσωπα και η οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη της 22ας Μαΐου 1877.
Δύο φωτογραφίες από την ορκωμοσία των μελών της οικουμενικής κυβέρνησης του 1926, όπως δημοσιεύτηκαν την επόμενη μέρα στον "Ελεύθερο Τύπο":


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου