21 Σεπτεμβρίου 2013

Σαν σήμερα: 21 Σεπτεμβρίου


Σαν σήμερα το 1918, λίγο πριν το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, η Ελλάδα πανηγύριζε την ανακατάληψη των Σερρών, ενώ το 1999 ξεκινούσε ο εφιάλτης της πτώσης του χρηματιστηρίου, που στοίχειωσε όσους νεοέλληνες είχαν παρασυρθεί από τον γρήγορο πλουτισμό, θεωρώντας το χρηματιστήριο ως ακόμη μια μορφή.. τζόγου!


Στις 21 Σεπτεμβρίου 1918, ο ελληνικός στρατός ανακατέλαβε τις Σέρρες, όπου είχε εισβάλει ο βουλγαρικός στρατός τον Αύγουστο του 1916. Να σημειώσουμε ότι εκείνη η γερμανοβουλγαρική εισβολή - όχι μόνο στις Σέρρες, αλλά γενικότερα στην ανατολική Μακεδονία και στην περιοχή της Φλώρινας - είχε αποτελέσει τη θρυαλλίδα για την εκδήλωση του επαναστατικού κινήματος Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη, που κορύφωσε τον Εθνικό Διχασμό. 
Την επόμενη μέρα (22.09.1918), το "Εμπρός" περιέγραφε:
"ΣΕΡΡΑΙ, 21 Σεπτεμβρίου
Η προέλασις κατά μήκος του Στρυμόνος Ελληνικών στρατευμάτων προς ανακατάληψιν της Ανατολικής Μακεδονίας ήρχισε την πρωίαν της Πέμπτης. Τα στρατεύματά μας, διαβάντα την τετραπλήν γραμμήν των συρματοπλεγμάτων, κατέλαβον την 7ην πρωινήν την κυρίαν Βουλγαρικήν γραμμήν. Οι Βούλγαροι είχον εγκαταλείψει τας θέσεις των από της προτεραίας. Τα Ελληνικά στρατεύματα προήλασαν προς την πόλιν των Σερρών, όπου πρώτη εισήλθεν η 13η Μεραρχία, υπό τον υποστράτηγον κ. Νεγροπόντην. Το απόγευμα εισήλθεν εις Σέρρας ο αντιστράτηγος κ. Παρασκευόπουλος μετά του επιτελείου του.
Η είσοδος των Ελληνικών στρατευμάτων εις την πόλιν των Σερρών εγένετο εν μέσω των ενθουσιωδεστέρων εκδηλώσεων και της πατριωτικωτέρας συγκινήσεως. Προ των κατεστραμμένων στρατώνων εκατοντάς Ελληνοπαίδων έσπευσαν προς προϋπάντησιν του στρατού, ανακράζοντα: "Καλώς ωρίσατε! Καλώς ωρίσατε! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω η ελευθερία μας!"
Ο στρατός επροχώρησε κατόπιν προς την πόλιν. Εις τους εξώστας και τα παράθυρα είχον υψωθή Ελληνικαί σημαίαι, βαθειά μέχρι της ώρας εκείνης κρυμμέναι. Εκ των παραθύρων κοράσια έρραινον δι' ανθέων τους στρατιώτας, ενώ άλλα από τας θύρας προέφερον ανθοδέσμας βασιλικού. Άνδρες και γυναίκες, με δάκρυα συγκινήσεως, εκραύγαζον: "Καλώς ήλθατε! Ευλογημένος ο Θεός επί τέλους!". Οι στρατιώται, στολισμένοι με άνθη, κλαίουν και αυτοί εκ συγκινήσεως, ενώ γυναίκες του λαού σπεύδουν προς αυτούς και ζητούν να τους φιλήσουν.
Εκ των 25.000 κατοίκων των Σερρών ο στρατός μας εισερχόμενος δεν εύρεν ή μόνον 5.000 περίπου. Οι λοιποί έχουν μεταφερθή παρά των Βουλγάρων εις το εσωτερικόν της Βουλγαρίας".


Στις 21 Σεπτεμβρίου 1999 άρχισε η τραγωδία του ελληνικού Χρηματιστηρίου, που εντελώς ξαφνικά σημείωσε αισθητή πτώση κατά 4.91%, αν και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είχε φτάσει στο σημείο να σημειώνει απώλειες ακόμη και κατά 6.5%, ενώ 191 μετοχές είχαν κλείσει στο limit down. Ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 6.020,87 μονάδες, οι τιμές 273 μετοχών υποχώρησαν, 21 έκλεισαν ανοδικά, ενώ μόλις 7 παρέμειναν σταθερές. 
Τυπικά, η τελευταία καλή μέρα για το ελληνικό χρηματιστήριο υπήρξε η Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 1999, όταν ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 6.355,04 μονάδες, το ανώτερο σημείο κλεισίματος όλων των εποχών, που σήμερα μοιάζει απλησίαστο, ενώ στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της 20.09, ο δείκτης έκλεισε με μικρή πτώση 0.37% (στις 6.331,80 μονάδες), κάτι που εκτιμήθηκε ως "ωριμότητα" του ελληνικού χρηματιστηρίου, ύστερα από μια μακρά περίοδο συνεχούς και αδικαιολόγητης ανόδου. Βέβαια, εξίσου αδικαιολόγητη ήταν και η ξαφνική, απότομη πτώση του δείκτη, που θα συνεχιζόταν σταθερά έκτοτε, ενώ η ευφορία του καλοκαιριού του 1999 θα εξελισσόταν σε εφιάλτη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου