16 Οκτωβρίου 2013

Σαν σήμερα: 16 Οκτωβρίου


Η πρώτη μιας σχολικής, εθνικής γιορτής, μια εθνική κρίση και μια μεγάλη στρατιωτική, εθνική επιτυχία είναι τρία γεγονότα των αρχών του 20ου αιώνα που έγιναν σαν σήμερα (σύμφωνα όμως με το παλιό ημερολόγιο).


Στις 16 Οκτωβρίου 1908 πραγματοποιήθηκε η πρώτη γιορτή της σημαίας στα σχολεία, που πολλά χρόνια αργότερα θα ταυτιζόταν με την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ("ΟΧΙ"). Η περιγραφή προέρχεται από την εφημερίδα "Χρόνος" (17.10.1908):
"Πρωί-πρωί οι μαθηταί των διαφόρων σχολείων συγκεντρωθέντες παρετάχθησαν εις τα προαύλια υπό την οδηγίαν των γυμναστών των. 
Έίχαν όλοι εις την φυσιογνωμίαν των κάτι το ανδρικόν και είχε κατανοήσει ζηλευτός ο μαθητής τον οποίον εξέλεξεν έκαστον σχολείον διά να βαστάση την σημαίαν. Ο διευθυντής εκάστου σχολείου, οι διδάσκαλοι παρίσταντο όλοι και οι μαθηταί εις διπλούς στοίχους εσχημάτισαν ημικύκλιον, εν μέσω του οποίου εστάθη ο σημαιοφόρος..."


Στις 16 Οκτωβρίου 1909, δυσαρεστημένοι από τις αποφάσεις της κυβέρνησης, που πάντως είχε την ευλογία του Επαναστατικού Συνδέσμου, αξιωματικοί του Ναυτικού με επικεφαλής τον υποπλοίαρχο Κωνσταντίνο Τυπάλδο στασίασαν και κατέλαβαν τον όρμο του Ναυστάθμου. Τα αιτήματά τους ήταν η πτώση της κυβέρνησης Μαυρομιχάλη, η προσωρινή αναστολή του Συντάγματος διά της καταργήσεως του Κοινοβουλίου και ο σχηματισμός υπηρεσιακής δικτατορικής κυβέρνησης υπό τον Τυπάλδο. Ο Πειραιάς αποκλείστηκε από δυνάμεις του στρατού, που συγκρούστηκαν με τους στασιαστές, ενώ πέντε άτομα έχασαν την ζωή τους, Τελικά, η καταστολή του κινήματος θα γινόταν την επόμενη μέρα με τη σύλληψη των αξιωματικών που είχαν πρωτοστατήσει σ' αυτό.

Στις 16 Οκτωβρίου 1912, ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τη Βέροια. Το ίδιο απόγευμα, ο διάδοχος Κωνσταντίνος ενημέρωνε με τηλεγράφημα την κυβέρνηση:
"ΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ - 16 Οκτωβρίου 1912, Ώρα 5 μ.μ.
Υποργείον Στρατιωτικών
Αθήνας
Μετά την χθεσινήν αναγγελθείσαν αψιμαχίαν μεταξύ ημετέρου και εχθρικού αποσπάσμτος εκ Πεζικού και Πυροβολικού, κατέχοντος στενόν Τριποτάμου, και μετά ετέραν αψιμαχίαν μεταξύ ημών και μικρού εχθρικού τμήματος εν Ξηρολειβάδω, εχθρός υπεχώρησε την νύκτα εγκαταλείψας Βέρροιαν, εις ην εισήλθον σήμερον.
Λαός ενθουσιωδώς υπεδέχθη. Οθωμανοί κάτοικοι διέμειναν εν τη πόλει, οι δε προύχοντες εξ αυτών παρουσιασθέντες εδήλωσαν υποταγήν.
Κατά τας χθεσινάς αψιμαχίας επληγώθησαν 12 οπλίται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ"Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου