28 Μαρτίου 2012

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ: 28 ΜΑΡΤΙΟΥ


Σήμερα είναι Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012.
Στην Τσεχία σήμερα είναι η γιορτή τρων δασκάλων, ως φόρος τιμής στον Γιαν Άμος Κομένιους (Κομένσκι στα τσέχικα), ο οποίος γεννήθηκε κάπου στη Μοραβία σαν σήμερα το 1592 και ο οποίος θεωρείται ο "πατέρας της σύγχρονης εκπαίδευσης". Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιρροή του Κομένιους στο χώρο της εκπαίδευσης θεωρείται αντίστοιχη με εκείνη που άσκησε ο Καρτέσιος στην εξέλιξη της φιλοσοφίας.
Στο βιβλίο του Didactica Magna  τόνισε την ανάγκη να χωριστεί το εκπαιδευτικό σύστημα σε βαθμίδες, ενώ επισήμανε την ανάγκη σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη φύση. Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κείμενα του Κομένιους είναι: α) η εκμάθηση των ξένων γλωσσών βάσει της καθομιλουμένης και όχι των τυπικών κανόνων, β) τη λήψη των ιδεών δια μέσου των αντικειμένων και όχι των λέξεων, γ) η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να ξεκινάει από τα αντικείμενα με τα οποία εκείνο είναι πιο εξοικειωμένο, δ) η εκπαίδευση πρέπει να παρέχει στο μαθητή μια ολοκληρωμένη γνώση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντός του και να περιλαμβάνει θέματα θρησκείας, ηθικής και κλασικά μαθήματα, ε) η διαδικασία αφομοίωσης της γνώσης από το μαθητή πρέπει να γίνεται με ευχαρίστηση και όχι ως καθήκον, στ) η εκπαίδευση πρέπει να είναι καθολική, να παρέχεται δηλαδή σε όλους χωρίς διακρίσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου