20 Νοεμβρίου 2012

Έρευνα δείχνει ότι η ανεργία συνδέεται με αύξηση του κινδύνου για καρδιοπάθειες.


"Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη" λέει μια παροιμία, όμως και η ανεργία επίσης. Σύμφωνα με έρευνα Αμερικανών ερευνητών του Πανεπιστημίου Duke, που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό Archives of Internal Medicine, η ανεργία αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης καρδιακών επεισοδίων.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο κίνδυνος καρδιοπάθειας παραμένει συνολικά σε χαμηλά επίπεδα και για τους ανέργους. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που χάνουν τη δουλειά τους, παρουσιάζουν 20% αυξημένο κίνδυνο να υποστούν κάποιο επεισόδιο. Όπως επισημαίνει ο δρ. Matthew Dupre, βοηθός καθηγητής στο Duke University School of Medicine και επικεφαλής της έρευνας, πρόκειται για "επιπρόσθετο παράγοντα αύξησης του κινδύνου" και γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 13.000 άντρες και γυναίκας, ηλικίας μεταξύ 51 και 75 ετών. Από το 1992 μέχρι το 2010, ανά διετία, οι άνθρωποι αυτοί καλούνταν να συμπληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια, που αφορούσαν την επαγγελματική τους ζωή και την ιατρική τους κατάσταση. Για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων, δεν ελήφθησαν υπόψη οι απαντήσεις όσων είχαν ήδη υποστεί κάποιο καρδιακό επεισόδιο πριν την έναρξη της έρευνας, για λόγους που είναι προφανείς. 
Με βάση τις απαντήσεις, το 70% δήλωσε ότι είχε χάσει τη δουλειά του έστω και μία φορά την περίοδο αυτή. Εξάλλου, οι 1.061 από τους συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησε ότι υπέστη κάποιο καρδιακό επεισόδιο τα τελευταία χρόνια. Αναλύοντας και συγκρίνοντας τα δεδομένα, διαπιστώθηκε ότι όσοι έχασαν τη δουλειά τους έστω και μία φορά, είχαν 22% περισσότερες πιθανότητες καρδιοπάθειας σε σχέση με όσους δεν απολύθηκαν ποτέ. Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων δεν διαπιστώθηκαν, αλλά τα συμπεράσματα ήταν παρόμοια. 
Μάλιστα, όσο περισσότερες δουλειές άλλαζε κάποιος, τόσο αυξανόταν ο κίνδυνος αυτός. Έτσι, για όσους είχαν αλλάξει δουλειές 4 φορές, ο κίνδυνος αυξανόταν κατά 60%. σε σχέση με όσους είχαν σταθερή δουλειά. Όπως υπογράμμισαν οι ερευνητές, ο κίνδυνος για να υποστεί καρδιακό επεισόδιο κάποιος άνθρωπος εξ αιτίας πολλών απολύσεων είναι αντίστοιχος με τον κίνδυνο που προκαλείται από το κάπνισμα, την υψηλή αρτηριακή πίεση και άλλους "συνήθεις υπόπτους" που κάνουν κακό στην καρδιά μας. 
Ένα στοιχείο που δεν εξετάστηκε από την έρευνα, αφορά τη χρονική σύνδεση ανάμεσα στην απόλυση και την πρόκληση των καρδιακών επεισοδίων, ενώ δεν διευκρινίζονται ούτε ταξινομούνται τα συμπεράσματα βάσει των αιτιών που έχασε κάποιος μια δουλειά (αν παραιτήθηκαν, απολύθηκαν,  έκλεισε η επιχείρηση κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου